Facilități fiscale în Pitești

Facilități fiscale în Pitești

Facilități fiscale pentru clădirile folosite pentru activități economice afectate de restricțiile cauzate de pandemia SARS-CoV-2, în Pitești: reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 25% sau scutirea de la plata taxei lunare!

Cererile pentru acordarea reducerii impozitului/scutirii de taxe se pot depune până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv!

Prin HCL nr. 391/26.11.2020, a fost aprobată acordarea unor facilități fiscale pentru anul 2020, respectiv, reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 25%, datorat bugetului local al Municipiului Pitești, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.
De asemenea a fost aprobată scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, datorată bugetului local al Municipiului Pitești, pentru anul 2020, de către concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, din aceleași motive, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.
Procedura privind facilitățile fiscale menționate se aplică până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, dată până la care se poate depune cererea de acordare a reducerii impozitului pe clădiri, precum și cererea de acordare a scutirii taxei pe clădiri.
Pentru detalii privind modalitatea de depunere a cererilor, accesați link-ul: http://www.primariapitesti.ro/portal/arges/prim/portal.nsf/AllByUNID/9CBF3D62B93DC5E8C2258639004810FA?OpenDocument

Previous Post
Horia Văcărescu, trei concerte pentru vioară la Filarmonica Pitești

Concert dedicat Zilei Naționale a României, pe pagina de facebook a Filarmonicii Pitești

Next Post
PSD va avea nevoie de aliați în Consiliul Local Pitești

28 decembrie, ultima zi de depunere a declarației pentru stabilirea taxei de salubrizare!