Şedinţă ordinară la Consiliul Judeţean Argeș, vineri

Vineri, 29.01.2021, Consiliul Judeţean Argeş este convocat în şedinţă ordinară la ora 11,00.

PROIECT AL ORDINII D E Z I :

1. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 23.12.2020.

2. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 29.12.2020.

3. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 08.01.2021.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Argeș. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiei: K5.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Comitetul de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiei: K5.

6. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Județului Argeș în Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA” și a reprezentantului Județului Argeș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA”. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiei: K5.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Argeș pentru anul 2021 la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1 și K5.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K3 și K5.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1, K3 și K5.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1, K3 și K5.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe grade de dependențǎ, pentru persoanele vârstnice internate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pentru anul 2021. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1, K3 și K5.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulei de calcul a costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap aflate în centrele rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1, K3 și K5.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Argeș în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Argeș. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K3 și K5.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul special din județul Argeș pentru anul școlar 2021/2022. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1, K4 și K5.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1, K2 și K5.

16. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Bogați, pe o perioadă de 5 ani asupra zonei de siguranță de o parte și de cealaltă a drumului județean DJ 702C , de la km 3+986 la km 13+500, în vederea accesării de Fonduri Europene pentru modernizare . Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1 și K5.

17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Argeș a unor imobilizări corporale mijloace fixe în vederea casării/valorificării. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1 și K5.

18. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil Clădire Stație de Epurare, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie „ Sf. Andrei ” Valea Iașului. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1 și K5.

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL Argeș a unui imobil – clădire situat în incinta Depozitului Ecologic Pitești. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1 și K5.

20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Muzeului Județean Argeș asupra unor imobile – clădiri și terenuri situate în localitățile Pitești, Câmpulung și Arefu. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1 și K5.

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești asupra unui mijloc fix aflat în patrimoniul Județului Argeș. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1 și K5.

22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Sfânta Filofteia” a unor imobile – clădiri și terenuri în care își desfășoară activitatea, aflate în domeniul public al județului Argeș . Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1 și K5.

23. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității de Asistență Medico – Socială Dedulești asupra imobilului – teren și construcții în care își desfășoară activitatea. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1 și K5.

24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Municipiului Piteşti a imobilului teren în suprafaţă de 620 mp. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1 și K5.

25. Proiect de hotărâre privind închirierea de către Spitalul de Recuperare Brădet a unui spațiu în suprafață de 3mp, cu destinație de activitate comercială, aflat în domeniul public al Județului Argeș. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1 și K5.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ,,TECH SCHOOL FOR SPECIAL NEEDS” de către Centrul Scolar de Educație Incluzivă “Sfânta Filofteia”. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1, K4, K5 și K6.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 29/05.02.2019 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul “MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEŞTI- IZVORU- RECEA- CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI, JUD. ARGEŞ”, a D.A.L.I., a Proiectului tehnic, a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popești, Izvoru, Recea, Buzoești și a Acordului de colaborare încheiat între Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și Județul Argeș cu modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 136 /27.06.2019. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1, K5 și K6.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuție, pentru proiectul cu titlul ,,Restaurarea Galeriei de Arta ,,Rudolf Schweitzer-Cumpăna”- consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural’’, cod SMIS 116332, ulterior semnării contractului de lucrări. Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș. Transmis spre avizare comisiilor: K1, K5 și K6.

29. Raport privind copiii părăsiți în unitățile sanitare din raza administrativ-teritorială a județului Argeș, pe semestrul II 2020.

30. Raport privind copiii părăsiți în unitățile sanitare din raza administrativ-teritorială a județului Argeș, pe anul 2020.

31. Raport privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș, pe semestrul II 2020. 32. Raport privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș, pe anul 2020.  

Previous Post

Renault Kiger a fost lansat în India

Next Post

Raluca Turcan, ministrul Muncii, anunță o nouă lege a pensiilor: „Va aduce o majorare”