4 LOCALITĂȚI DIN ARGEȘ, CARANTINĂ DE NOAPTE ȘI MAGAZINE ÎNCHISE DEVREME

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș s-a întrunit astăzi în ședință extraordinară și a decis ca localitățile Valea Iașului, Lerești, Budeasa și Morărești, unde rata de infectare a depășit 4 la mia de locuitori, să intre sub noi restricții.

HOTĂRÂRE:

Art.1.  (1) Pentru localitățile Valea Iașului, Lerești, Budeasa și Morărești din județul Argeș, în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 locuitoriși mai mică de 7,5/1.000 locuitori se stabilesc următoarele măsuri:

a)  Este interzisă circulația persoanelor în afară locuinței/gospodăriei, după ora 20.00, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică;

b) Este permisă funcționarea operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, până la ora 18.00, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică; în intervalul orar 18.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;

c) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness;

(2) Măsurile prevăzute la alin.(1)  intră în vigoare începând cu data de 03.04.2021, ora 00.00pentru o perioadă de 14 zile.

Art.2. Desfășurarea activității operatorilor economici din județul Argeș se va realiza cu respectarea condițiilor de limitare a răspândirii COVID-19 stabilite prin ordinele comune ale ministerelor de resort care vor stabili concret numărul maxim de persoane cărora le este permis, simultan, accesul în interiorul incintelor acestora raportat la suprafața obiectivelor.

Art.3. (1) Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum a produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor în localitățile Curtea de Argeș, Albota, Bradu, Budeasa, Cuca, Morărești și Ungheni din județul Argeș, în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

 (2) Este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, doar pentrupersoanele cazate în aceste unități, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile Curtea de Argeș, Albota, Bradu, Budeasa, Cuca, Morărești și Ungheni din județul Argeș, în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

 (3) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (2) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, în conformitate cu prevederile H.G.nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anexa 3, art.6, punctul 3, cu modificările și completările ulterioare.

 (4) Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc în localitățile Curtea de Argeș, Albota, Bradu, Budeasa, Cuca, Morărești și Ungheni din județul Argeș, în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(5) Sunt interzise activitățile în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte  în localitățile Curtea de Argeș, Albota, Bradu, Budeasa, Cuca, Morărești și Ungheni din județul Argeș, în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(6) Pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (1) și (2), a căror activitate a fost restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în interiorul clădirilor.

 (7) Măsurile prevăzute la alin.(1) – (6) intră în vigoare începând cu data de 03.04.2021, ora 00.00 pentru o perioadă de 14 zile.

Art.4. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş va comunica prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.

(2) Conducătorii instituțiilor/entităților publice din județul Argeș vor asigura punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri, în caz contrar intrând sub incidența sancțiunilor prevăzute de lege.

Previous Post

Elevii intră în vacanța prelungită de primăvară, o lună. Cei de clasele a VIII-a și a XII-a vor face ore online în luna aprilie

Next Post

Gabi Luncă a murit. Artista era internată în spital cu COVID