Activitatea de  control desfăşurată de ITM Argeş în luna MAI 2021

Activitatea de  control desfăşurată de ITM Argeş în luna MAI 2021

              Activitatea ITM Argeș în luna mai 2021 se prezintă astfel:

  1. În domeniul relaţiilor de muncă

       S-au efectuat un număr de 186 de controale, s-au aplicat un număr de 46 de sancţíuni,    

   din care amenzi în valoare totală de 275.900 lei.                  

Deficiențe constatate în urma controalelor:

-neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;

-neacordarea drepturilor salariale, încălcarea prevedrilor legale privind munca de noapte;

-netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă (munca nedeclarată);

-nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal;

-nerespectarea măsurilor dispuse în cadrul controlului anterior

-neacordarea indemnizației în cazul în care angajatorul  își întrerupe temporar activitatea cu menținerea raporturilor de muncă; neeliberarea adeverințéi de vechime

-neînmânarea salariatului, anterior începerii activității, a unui exemplar din contractul individual de muncă.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

  – comerț, confecții, prelucrare lemn, service auto, spălătorii auto,

  – restaurante, baruri, transport, construcţii.

II. În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, în luna mai 2021 ITM Argeş a efectuat un număr de 186 de controale. Astfel, la 36 angajatori sancționați, au  fost  depistate ca prestând  muncă  nedeclarată  un număr de 17 de  persoane.

Valoarea amenzilor aplicate este de 250.000  lei.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate un număr de 169 de  controale, au fost aplicate  un numar de 77 de sancțiuni,  din care 12 de  amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 44.500  lei. 

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:

 – comerț, alimentație publică,morărit și panificație,materiale pirotehnice,exploatare forestieră, construcţii, transport, distribuție mărfuri,instalații electrice, confecții textile, spălătorii auto.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face, în scris,  la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii nr.11.

Previous Post

Alina Gorghiu: Cîţu, preşedinte PNL – singurul proiect corect / Este nevoie de o nouă interfaţă a PNL

Next Post

Justiția a făcut dreptate.Candidatura lui Cătălin Lina la primăria Aninoasa a fost acceptată