Un nou model al formularului 089

Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 1252/09.08.2021, publicat în M.O. nr. 787/16.08.2021 a fost aprobat noul model al formularului 089 “Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal” .

Potrivit prevederilor art. 331 alin. (2) din Codul fiscal se aplică taxarea inversă pentru :

e) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 266 alin. (2).
l) livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 266 alin. (2).
În acest sens, persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal către care se efectuează livrarea de energie electrică /gaze naturale şi care deţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice/gaze naturale, o licenţă pentru activitatea traderului de energie electrică /gaze naturale sau orice licenţă care permite comercializarea de energie electrică trebuie să depună la organul fiscal competent Formularul 089 “Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal”.

Termen de depunere :

– până la data de 10 decembrie a fiecărui an, în care declară că în perioada ianuarie-noiembrie a acelui an calendaristic a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică/gaze naturale cumpărată, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică/gaze naturale efectuate în anul calendaristic următor depunerii formularului 089;

– în perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic următor, dacă licenţa de furnizare a energiei electrice/gaze naturale sau licenţa pentru activitatea traderului de energie electrică /gaze naturale au fost obţinute în perioada 1 – 31 decembrie a unui an calendaristic, în care declară că în luna decembrie a avut un consum propriu de maximum 1% din cantitatea de energie electrică/gaze naturale cumpărată în scopul revânzării.

A.N.A.F. va afișa pe site-ul său Lista persoanelor impozabile care au depus FORMULARUL 089 cel târziu până la data de 31 decembrie a fiecărui an, respectiv până la data de 31 ianuarie a anului următor în cazul cumpărătorilor de energie electrică/gaze naturale care au obţinut licenţa de furnizare a energiei electrice/gaze naturale sau licenţa pentru activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale între 1 şi 31 decembrie a fiecărui an. Informaţiile din Listă sunt publice şi se afişează pe site-ul A.N.A.F. , la adresa:

www.anaf.ro/Servicii Online/Lista persoanelor impozabile care au depus D089 pe propria răspundere – Energie electrică/Gaze naturale.

Furnizorul de energie electrică/gaze naturale nu aplică taxarea inversă dacă în momentul livrării beneficiarul care avea obligaţia de a depune formularul 089 nu figurează în “Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal”.

Formularul 089 “Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal” se completează şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit şi poate fi descărcat de pe site-ul A.N.A.F. , la adresa www.anaf.ro.

La data intrării în vigoare se abrogă Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 3628/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) “Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”.

Previous Post

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

Next Post

Alina Gorghiu, atac furibund la adresa lui Orban: Această eroare monumentală va avea consecințe