Plata impozitelor și taxelor locale, fără penalități – până la finalul lunii septembrie!

Primăria Municipiului Pitești informează că data de 30 septembrie 2021, inclusiv, este termenul scadent pentru plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, datorate bugetului local al Municipiului Pitești, pentru anul fiscal 2021.Important: pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele scadente, contribuabilii datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.Pentru detalii privind alternativa plăţii online a impozitelor şi taxelor locale, precum și a amenzilor contravenționale, cu cardul bancar, prin Internet, fără comision, la adresele: www.primariapitesti.ro şi www.ghiseul.ro, accesați link-ul http://www.primariapitesti.ro/…/784595426B90FF4AC225875…

Previous Post
NU RATA! Poliția Argeș face angajări

Cercetat pentru evaziune fiscală. Sechestru pe bunuri

Next Post

DSP Argeș. Începe vaccinarea cu doza a treia